หากลูกค้าเดินทางไปพักนอกเมืองหรือต่างจังหวัด เราจำเป็นต้องขอค่าที่พัก 300บาท โดยคนขับจะหาที่พักเอง ซึ่งถือว่าไม่แพง เพราะคนขับต้องพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อการบริการที่ดี และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง