รถเช่าพร้อมคนขับทุกคันใช้น้ำมันเท่านั้น ไม่ใช้แก๊สเพราะมีความอันตรายสูง