รถทุกคันมีประกันอุบัติเหตุ หากเป็นรถตู้จะมีประกันภัยคุ้มครองถึงผู้โดยสารด้วย