เราเริ่มนับจากเวลาที่ให้บริการตามตกลง เช่น 10ชั่วโมง หรือ11ชั่วโมง  ลูกค้าสามารถเริ่มงานตามเวลาที่กำหนดได้เองตามความสะดวก หากเกินเวลาที่ตกลงกันไว้จะคิดเป็นค่าโอทีชั่วโมงละ 150-250 บาท